Algemene voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

Voor alle bestellingen in onze onlineshop gelden de volgende algemene voorwaarden. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

Onder consument wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt

 

2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Koolhydraken.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

 

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal of talen voor het sluiten van de overeenkomst: Nederlands

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. Uw vorige bestellingen kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.

 

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht.

 

5. Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

Ideal, overboeking of creditcard (via Pay.nl)

 

6. Schade en of vermissing tijdens bezorging

Indien goederen niet worden afgeleverd OF met zichtbare transportschade, moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen maar in ieder geval binnen 21 dagen na datum van bestellen. Na deze termijn is het voor ons onmogelijk nog te achterhalen wat er precies gebeurd is.

 

7. Garanties

De wettelijke garantie is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s in de webwinkel.

Klantenservice: Voor vragen, klachten en bezwaren kun je op werkdagen contact opnemen met onze klantenservice per mail info@koolhydraken.nl

 

8. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden.

Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.


Aanvullende voorwaarden Facebookgroep & Cursus

Facebookgroep “Koolhydraken

1. Na aankoop van een of meerdere producten bij Koolhydraken krijg je een link toegestuurd voor toegang tot de besloten Facebookgroep. Deze toegang is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze toegang is volledig kosteloos.
2. Bij gebruik van de Facebookgroep doe je afstand van het retourrecht. De Facebookgroep is online, alle informatie komt hier in een keer beschikbaar en dus is daarmee jouw aankoop definitief.
3. De toegang tot de Facebookgroep houd je zo lang je lid blijft, echter dien je wel binnen 4 weken na aankoop lid te worden. Als je je 4 weken aanmeldt voor de groep houd je toegang zo lang je wilt, echter kan je later dan 4 weken na aankoop geen lid meer worden. Verlaat je de groep, of meld je je veel later aan, dan word niet opnieuw toegang gegeven.
4. Koolhydraken is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van de doelen en/of aanmelden in de groep.
5. Doordat deelname aan de groep online geleverd worden en gebruik wordt gemaakt van een Social Media Platform, kan zij niet garanderen dat de groep op ieder moment bereikbaar is op iedere locatie.
6. Door gebruik te maken van de Facebookgroep doe je afstand van je retourrecht. De informatie in de Facebookgroep komt in een keer tot je beschikking en is een digitaal product, waarmee je aankoop definitief is.
7. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om een lid te weigeren en/of uit de groep te verwijderen.

Deelname cursus/Facebookgroep
1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van de doelen van een cursist.
2. Doordat de diensten van dienstverlener online geleverd worden en gebruik wordt gemaakt van een Social Media Platform, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
3. Een toegangskaartje voor de cursus is zowel voor de modules als in de FB-groep strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
4. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om een cursist of Facebookgroepmember te weigeren.
5. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een membership kunnen van tijd tot tijd wisselen. Dienstverlener is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen. Indien een wijziging plaatsvindt geeft dit member geen recht op restitutie.
6. De cursus is een digitaal product en is na aankoop definitief. De cursus is daarom niet te retourneren. 

Intellectueel eigendom

1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Member dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn Koolhydraken B.V. en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
2. Koolhydraken B.V. verleent de Member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de diensten van The Consumers te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
3. Bij beëindiging van het lidmaatschap (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Koolhydraken B.V.) vervalt het recht van de Member om gebruik te maken van de geleverde producten en diensten. 
4. Het is de Member uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Koolhydraken B.V. te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Koolhydraken B.V.

Communicatie Facebookgroep

1. In de groep kunnen members onderling communiceren. De member verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener. Hieronder valt mede het doen van racistische uitlatingen, het maken van reclame voor een product of dienst, schelden, online pesten, bedreigen, het versturen van aanstootgevende berichten of het versturen van haatberichten. Alle overige regels van de groep zijn te vinden in de groepsomschrijving op Facebook.
2. Het staat Koolhydraken B.V. te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
3. Dienstverlener behoudt zich het recht voor members die door hun gedrag de diensten van dienstverlener belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende periode onverlet.

Wij verkopen geen abonnementen. Je zit dus nooit vast aan een terugkerende betaling. Als je de cursusperiode wilt verlengen kan dat handmatig, maar dat gaat nooit automatisch. Gewoon, omdat we daar zelf ook niet van houden. Je koopt bij ons dus altijd losse producten, geen abonnementen. De algemene Facebookgroep is gratis voor iedereen die een of meerdere producten bij ons heeft gekocht.

Reviewbeleid

Alle geplaatste reviews op de site zijn geschreven en aangeleverd door klanten. Ze zijn inhoudelijk niet geredigeerd en er is niet voor betaald.